title
Insenergeneetiliste meetodite optimeerimine tööstuslikus Lactococcus lactis-es
Optimization of genetic manipulation methods in industrial Lactococcus lactis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal