title
Ühel jaotuskeskusel põhinev kiiresti liikuvate tarbekaupade ülepiiriline distributsioon Baltikumis
Cross-border distribution of FMCG based on single regional hub in Baltics
author
Piilberg, Urmas
keywords
kiiresti liikuvad tarbekaubad
logistika kogukulud
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access