title
Tööjõu tootlikkuse kasvu dünaamika ja determinandid valitud Euroopa riikide näitel
Dynamics and determinants of labor productivity growth in a number of European Countries
keywords
dünaamilised paneelandmed
tootlikkuse determinandid
generalised method of moments (GMM)
determinants of productivity
defence date
language