title
Betoonitehase efektiivsuse parendamine läbi kvaliteedisüsteemi
Improving the efficiency of a concrete factory through the quality system
author
Olivson, Alina
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus