title
Eesti väikeettevõtete küberturvalisuse olukord, põhjused ja perspektiiv Cyber Essentialsi raamistiku kontekstis
The Status, Reasons and Perspective of Cyber Security of Estonian SME-s in the Context of the Cyber Essentials Scheme
author
Kaalep, Juhan
keywords
küberkaitse raamistik
Cyber Essentials scheme
small- and medium-sized enterprises (SME)
micro businesses
supervisor
defence date
language