title
Põlevkivi utmiseproduktide kondensatsiooni üksuse ja valmistoodangu ettevalmistamise osakonna protsessijuhtimise tõhustamine
Optimization of oilshale pyrolysis products condensation unit and finished goods preparation process control
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus