title
Olekuskeemide kasutamine ettevõtteinfosüsteemis - juhtumianalüüs
Applying Statecharts in Enterprise Information System. A Case Study
keywords
olekuskeem
tolliinfosüsteem
ettevõtteinfosüsteem
statechart
customs information system
enterprise information system
defence date
language