title
Eesti konkurentsivõime parandamine läbi valitud konkurentsivõime näitajate
Improving Estonias competitiveness through selected competitiveness factors
keywords
globaalse konkurentsivõime raport
turu suurus
äritegevuse arengutase
Global Competitiveness Report
market size
business sophistication
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network