title
Horisontaalse soolise segregatsiooni uuring info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas Jobbatical OÜ andmebaasi näitel
Horizontal gender segregation in the info and communications technology sector: a case study based upon data from Jobbatical
author
Verrevmägi, Sandra
keywords
sooline segregatsioon
homosotsiaalne käitumine
gender segregation
homosocial behaviour
IKT sektoris
supervisor
defence date
language