title
Tööstushoone kandeelementide arvutus ja konstrueerimine
Calculation and design of load-bearing elements of an industrial building
author
Voskresenskiy, Maxim
keywords
kandeelemendid
katuslae plaat
raudbetoontala
raudbetoonplaat
raudbetoonpost
industrial building,load-bearing elements
roof slab
strip foundations
reinforced concrete beam
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information