title
Tallinna Polütehnik Nr 8 1980
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
29.02.1980
language