title
Ettevõtte andmebaasi teabe usaldusväärsuse ja terviklikkuse tagamine
Enterprises database information trustworthy and integrity ensuring
author
Matuzilov, Dmitry
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal