title
Eesti geotermaalenergia kasutuspotentsiaali analüüs
Analysis of Estonian geothermal energy exploitation potential
author
Maido, Markus
supervisor
defence date
language