title
Matsalu märgala üleujutusmudel ja selle võimalike rakenduste analüüs
Flood inundation model of the Matsalu wetland and analysis of its potential applications
keywords
üleujutusmudel
LIDAR-tehnoloogia
rannaniidud
flood inundation model
alluvail meadows
coastal meadows
defence date
language