title
Taastuvenergia energiaallikate integreerimine Eesti elektrisüsteemi: hetkeolukord, väljakutsed ja optimeerimine
Renewable energy sources integration in Estonian energy system: the current state, challenges and optimization
author
Zhilyaev, Dmitry
supervisor
defence date
language