title
Kergkomposiitmaterjali koostis enne ja pärast happelise reagendiga töötlemist
The composition of lightweight composite before and after processing with an acidic reagent
author
Eerma, Merilin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information