title
Keskpinge kaetud õhuliinijuhtmete füüsikaliste omaduste uurimine
Research on medium-voltage covered conductors’ physical properties
author
Mikk, Sander
keywords
kaetud õhuliinid
sädevahemik
kaarleegikaitse
katte hõõrdetaluvus
isolatsioonikihi paksus
katte libisemine
arc protection device
power arc device
abrasion resistance of the covering
isolation thickness
splippage of the covering
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information