title
Eesti ühisrahastusturu kaardistamine: platvormide kasumlikkuse edutegurid
Mapping the Estonian crowdfunding market: success factors of the platforms\ profitability
author
Kurg, Catarina
keywords
ühisrahastusplatvormid
kasumlikkuse mudelid
defence date
language