title
Tallinna Tehnikaülikooli majandusarvestusele spetsialiseerumisega õppekavade areng aastatel 2013-2019
Development of curriculum including specialization in accounting in Tallinn University of Technology in 2013-2019
author
Haarde, Hedvig
defence date
language