title
Retordi õlitusjaama juhtimissüsteem. Control System of Retort’s Oil-pumping Station. Cистема управления маслостанцией реторты
author
Komissarov, Vitali
keywords
õlitusjaam
Profibus DP/PA võrk
PID diagramm
programmeeritav loogiline kontroller
IEC 61158-2 standard
oil-pumping station
profibus DP/PA network
PID diagram
explotion hazard zone
topology of network
IEC 61158-2 standart
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Tõnspoeg, Tõnu
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.