title
Ettevõtte väärtusahela juhtimise võimalus printimisseadmete rentimise näitel
Company value chain management opportunity on the example of printing device rental service
author
Jägel, Kristjan
supervisor
defence date
language