title
Juhtmevaba kohtvõrgu turvahaavatavused: IT Kolledži võrgu juhtumiuuring
Wireless LAN Security Vulnerabilities: a Case Study of IT College Network
author
Ess, Edvin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 09.05.2024
department / college