title
Tallinna Polütehnik Nr 34 1984
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
21.12.1984
language