title
Teenuse kvaliteedi mõõtmine Läänemere hambakliiniku näitel
Measuring service quality in Läänemere hambakliinik
author
Bõtšinski, Elina
keywords
teenuse olemus
hambaravi teenuse kvaliteedi hindamine
supervisor
defence date
language