title
Konteinerrakenduste automaatne juurutamine aegrida andmete analüüsil Telia Eesti AS näitel
Automatic Deployment of Containerized Applications Based on Time Series Data Analysis by the Example of Telia Eesti AS
author
Viljaste, Silver
keywords
kanaarijuurutus
kanaarianalüüs
juurutamise töövoo automatiseerimine
aegrida andmed
konteinerrakendused
canary deployment
canary analysis
deployment pipeline automation
time series data
containerized applications
defence date
language
department / college