title
HIV indikaatorseisunditel põhineva HIV testimise strateegia elluviimine Eestis kasutades elektroonilist HIV otsustustoe süsteemi - pilootuuring esmatasandi perearstikeskustes
Enhancing HIV Indicator Disease-guided Testing Strategy Implementation in Estonia by Using HIV Clinical Decision Support System - a Pilot Study in Primary Care
author
Kikas, Grete
keywords
HIV indikaator
HIV indicator
supervisor
Laisaar, Kaja-Triin
defence date
language