title
Puhastatud protsessivee kasutamine betoonide tootmisel E-Betoonelemendi Harku tehases
Using purified process water in concrete production in example of E-Betoonelement Harku factory
author
Süld, Hans
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2028
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal