title
Akadeemiliste diplomite tunnustamise piirangud reguleeritud kutsealadel Euroopa Liidu õiguses
Limits of Recognition of Academic Diplomas in Regulated Professions Under EU Law
author
Earl, Emilie Marjatta
defence date
language