title
Tallinna Polütehnik Nr 19 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
26.05.1978
language