title
Riikide eelduste analüüs X-tee koostalitluse ja andmevahetuse raamistiku vastuvõtmiseks avalikus sektoris
Analysis of Countries’ Prerequisites to Adopt the X-Road Interoperability and Data Exchange Framework in the Public Sector
author
Saputro, Rois
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus