title
Ehituslubade BIM-põhise menetlusprotsessi väljatöötamine Tallinna linna näitel. Development of building permits BIM-based procedure on the example of the city of Tallinn
author
Raitviir, Christopher-Robin
keywords
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus