title
Pir-tüüpi soojustuse soojuserijuhtivused ja nende sõltuvus temperatuurist ja vananemisest. Võrdlus xps, eps, kaltsiumsilikaat ja poorbetoon tüüpi materjalidega.. Thermal conductivities of pir-type insulation and their dependence on temperature and aging. Comparison with xps, eps, calcium silicate and poret concrete types.
author
Maalmann, Mario-Martin
keywords
Pir-tüüp
kaltsiumsilikaat
Pir-Type
thermal conductivities
calcium silicate
poret concrete
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus