title
Eesti Vabariigi taasiseseisvumine - Eestimaa Rahvarinde poliitika aastatel 1988 ja 1989
Restoration of the Independence of the Republic of Estonia - Estonian Popular Front Policy in 1988 and 1989
author
Aasmäe, Mari
supervisor
defence date
language