title
Jääksoojuse kasutamine laeval suitsugaaside pesurile integreeritud termoelektrilise seadmega
Thermal Energy Harvesting by Means of Thermoelectrics for an Exhaust Gas Cleaning System on Board of a Vessel
author
Mustjõgi, Karl
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 03.06.2025
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal