title
KVJ osa hüdrauliliste süsteemide arvutusel VBA programmeerimise abil Tabasalu hoolekandekeskuse näitel
HVAC part of hydraulic systems calculations using VBA programming on the example of the Tabasalu care center
author
Jemeldjažev, Anton
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus