title
Ohtlike jäätmete mahalaadimise raami konstrueerimine
Frame construction for hazardous waste discharger
keywords
mahalaadija
ohtlikud jäätmed
terasraam
ühekopaline manipulaator
pöördmehhanismid
kolbpump
unloader
single bucket manipulator
rotary mechanisms
kinematic analysis
piston pump
kinemaatiline analüüs
manipulators
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal