title
Tallinna Polütehnik Nr 19 1986
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
30.05.1986
language