title
Ärimudeli innovatsioon ekspordile orienteeritud väikeettevõttes
Business model innovation in small-sized export-oriented enterprise
author
Heilmann, Ando
supervisor
defence date
language