title
Unification of Decision Support Techniques: Mitigating Statistical Paradoxes for Enabling Trustworthy Decision Making
Otsuste toetamise tehnikate ühtlustamine: statistiliste paradokside mõju maandamine usaldusväärsete otsuste tegemise võimaldamiseks
author
Sharma, Rahul
keywords
association rule mining
statistical paradoxes
trustworthy decision making
paradoksid
serial number
49/2023
publisher
TalTech Press
TalTech Kirjastus
supervisor
defence date
30.10.2023
identifier
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ae7a764a-f548-4750-8ba8-5efa79038799
ISBN 978-9916-80-056-0 (PDF)
language
rights
CC BY-NC-SA