title
Ukraina-Venemaa sõjalise konflikti tagamaadest ja tulevikust: 2014-2015 aastate sündmuste analüüs
Backgrounds of the Military Conflict between Ukraine-Russia and the Future: Analysis of the Events in Years 2014-2015
author
Männik, Karl
keywords
sõda Ida-Ukrainas
Lääne ja Ida huvid
supervisor
defence date
language