title
Tallinna Polütehnik Nr 26 1984
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
19.10.1984
language