title
Tarbijate hoiakud virtuaal- ja liitreaalsuse kasutamisse turunduses
Consumers´ attitudes towards the use of virtual and augmented reality in marketing
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network