title
Põlvkondade X ja Z investeerimisotsuseid mõjutavad tegurid Eesti erainvestorite näitel
An analysis of determining factors affecting X- and Z generation investment decisions based on the example of Estonian private investors
author
Erm, Laura
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus