title
Raamatupidamise aastaaruande lisade koostamine lähtuvalt 2016. aastal jõustunud seadusemuudatusest
Preparing the Notes to the Financial Statements According to the Law Amendment that Came into Force in 2016
author
Remiküll, Grete
keywords
raamatupidamise seaduse muudatus
RTJ 15 alates 2016
nõuded ettevõtetele
raamatupidamise aastaaruande lisad
defence date
language