title
Üksuste taktikaliste võimekuste arengu jälgimise, salvestamise ning analüüsi infosüsteemi kavandamine Eesti Kaitseväe näitel
Designing a System for Monitoring, Recording and Analyzing the Development of Tactical Capabilities of Units: a Case Study of the Estonian Defence Forces
author
Viira, Uku
supervisor
Tooming, Valjo
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 06.05.2029
department / college