title
Üldhariduskooli õpetajate tagasisidele orienteeritus ning 360-kraadi tagasiside rakendamise mõju tööga rahulolule
General Education School Teachers' Feedback Orientation and The Impact of the Implementation of 360-Degree Feedback on Job Satisfaction
author
Värv, Kristi
keywords
defence date
language