title
Kergliiklustee talihoolduse nõuded ja konstrueeritud mõõteseade seisundi hindamiseks
Winter maintenance requirements of pedestrian roads and designed measuring instrument
author
Murdla, Marken
keywords
Pedestrian - Bicycle road
The requirements for the maintenance
Disabled road user
Resistance And Friction Tester
supervisor
defence date
language