title
Erinevate pinnatöötluste mõju heteroülemineku omadustele Cu2ZnSnS4/CdS päikesepatareides
The influence of different surface treatments on hetero junction properties in Cu2ZnSnS4/CdS solar sells
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information