title
Aktsia hind ja riskantsus majandustsükli erinevates faasides
Stock Prices and Risks During Different Stages of a Business Cycle
author
Janhonen, Casper
keywords
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network