title
Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Tallinnas, Kärneri tn 3 ehitatava korterelamu ehitustööde näitel
Analysis of Construction Tehnology and Building Site Managment for an Apartment Building at 3 Kärner Street in Tallinn
author
Padar, Margo
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information